Response element

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Gen üzerinde response element

Özgül adıyla Response Element, Transkiripsiyon faktörlerini ve düzenleyicilerini gene bağlama yeteneğine sahip gen promotör bölgesinde yer alan kısa baz dizileridir. Olumsuz koşullar ve stres altında, transkiripsiyon aktivatör proteini response element dizisine bağlanır ve transkripsiyonu teşvik eder. Eğer aynı response element baz dizileri, farklı genlerin kontrol bölgelerinde yer alırsa, bu genler aynı uyaranlar tarafından aktive edilir. Böylece koordineli yanıt sağlanmış olur.

Yukarıda anlatılanları bir örnekle açıklayacak olursak; Response element dizisi, ortamdaki mevcut demir varlığıyla birlikte Hem proteini üretecek olan genlerin transkripsiyonunu başlatır. Böylece Demir elementinin regülatör görevi gördüğü tepkimeler dizisi sonucu, hücrenin ihtiyacı olan Hemoglobin sentezinin ilk adımı atılmış olur.