Prisbit

Prisbit ya da Parsbit, 730'lu yıllar boyunca Hazar Kağanlığı'nın kadın kağanı(hatun veya katun). Prisbit, Müslüman kaynaklarında "Hazarlar kağanının annesi" olarak geçmektedir. Bazı kaynaklarda ise Barsbek adıyla geçmektedir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Golden, Peter B. Khazar Studies: An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980.