Ototrof görüşü

Ototrof görüşü, canlıların ortak özelliklerinden biri olan beslenmeyi ön plana çıkararak canlılığın nasıl başladığı sorusunu açıklamaya çalışan bir hipotezdir. Bu görüşe göre ilk canlının inorganik maddelerden organik besinleri üretebilmesi gerekir. Bu görüşe göre Dünya'da meydana gelen ilk canlı kendi besinini üretebilen (ototrof) bir canlıdır. Bu canlıdan da diğer canlılar meydana gelmiştir. Ototroflar yapısal bileşikleri ve enerji gereksinimleri için fotosentez veya kemosentez yolu ile inorganik moleküllerden organik moleküller üretirler. Bu hipoteze göre ototroflar gelişmiş canlılardır ve gelişmiş enzim sistemleri olmaları gerekir. Ancak bu durum evrime terstir.

Ototroflar organik besinleri üretebildiğine göre kompleks yapıya sahip organizmalardır. Bazı biyologlar, ilk meydana gelen canlının bu kompleks yapıyı kazanabilmesi için milyonlarca yıllık değişmeler geçirmesi gerektiğini savunmuştur. Bu sorular karşısında ilk ototrof canlının nasıl meydana geldiğini açıklayamayan ototrof görüşü bilim dünyasında fazla destek bulamamış ve yerini evrim teorisinin dayandığı hipotez olan heteretrof görüşüne bırakmıştır. Çünkü ototrof görüşü canlının oluşumunu açıklamaktan ziyade ilk canlının nasıl beslendiğini açıklayan bir görüştür.