Nureddin Bey

Nureddin Bey, Nur Sofu ya da Nur Sufi, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu Karaman Bey'in babasıdır (1250-1256).[1]

Karamanoğulları'nın, Oğuz Türkleri'nin Avşar boyundan veya Salur boyundan olduğu tartışmalıdır. Prof. Dr. Mustafa Kafalı'ya göre Karaman oymağı hem Salurlar'dan hem de Avşarlar'dan var oldu. Karamanoğulları Beyliği'ni kuran Karaman oymağı ise Avşarlar'a mensuptur.

Şikari Tarihi'nde aile şecereleri (soy ağacı) şöyledir:

  1. Şirvan Han
  2. Kâl Han
  3. Alp Arslan
  4. İbrahim Han
  5. Sadeddin Bey
  6. Nureddin Bey

Nureddin, zamanın saygın bir tarikatı olan Babai tarikatına girip Sufi olunca, isminin kısaltılmışı olan "Nur" ile "Sufi" sıfatı birleştirilip Nur Sufi veya Nur Sofu denmiş. Halk arasında Nur Sofu diye söylenir. Yazışmalarda Nureddin Sofi, Nuri Sofi, Nur Sofi ve Nure Sofi olarak geçer. Yalnız İbrahim Hakkı Konyalı Arapça'ya meylinden dolayı Nurüh Sofi demiştir. Eski yazışmalarda bunu görmüyorsak ta son zamanlarda bazı yazarlar hiçbir dayanağı olmayan Nurüh adını İsmail Hakkı Konyalı'ya uyarak yazmaya başlamışlardır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Faruk Sümer, "Karamanoğulları", TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara 2001, c. XXIV, s. 454-460.
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Önce gelen yoktur.
Karamanoğulları Beyi
1250-1256
Sonra gelen:
Kerimüddin Karaman Bey