Mustafa (Karamanoğulları beyi)

Karamanoğlu Mustafa Bey, Karamanoğulları Beyliği'nin son temsilcisi. Tebriz'de Akkoyunlular'ın misafiri olarak büyüyen Mustafa Bey, 1500 yılında II. Bayezid Mora'da iken Mersin'e geldi. Burada etrafına topladığı Türkmenlerle Karaman'ı kuşattı. Konya'da bulunan Şehzade Şehenşah, Mustafa Bey'in üzerine bizzat gitmemiş, Beyşehir sancak beyi olan oğlunu göndermiştir. Savaşı göze alamayan Mustafa Bey Mersin'e geri çekilmiştir.

1500 yılı sonlarında Şehzade Şehenşah bizzat İçel'e gelmiş fakat Mustafa Bey'i yakalayamamıştır. 1501 baharında Vezir-i Azam Hacı Mesih Paşa'da Mersin'e gelmiştir. Bunun üzerine Tarsus'tan gemiye binip Suriye'ye kaçan Mustafa Bey Memluklular'a sığınmıştır. Osmanlılarla yeni bir anlaşmazlığa düşmek istemeyen Memluk Sultanı Mustafa Bey'i öldürtmüştür.