Kesi

Kesi, Uygur Türkler'ince 11. yüzyıla doğru Çin'de dokunan çok ince kalite ipek duvar halılarına verilen ad. Basit bir tezgâhta çok ince ipekten atkı ve çözgü iplikleriyle dokunmuştur. Elde kalan çok sayıda parça, resimlerden alınmış kuş ya da çiçek motifleriyle süslüdür.