Kalkülüs

Kalkülüs (Latince calculus saymak ya da hesap yapmak için kullanılan çakıl taşı anlamına gelir), matematiğin bir alt dalı olan matematiksel analizin giriş kısmıdır. Özellikle mühendislikte tüm modellemenin temeli ve fiziksel olayları matematiğe çevirmenin dilidir. En tabi haliyle gözlenmek istenen değerler örneğin; uzaysal değerler zaman, konum, hız, ivme veya termal değer sıcaklık gibi "değişkenlerin" belli fiziksel kurallar yardımıyla onları değiştiren başka ölçülebilir değerlere göre en basit tanımla "artış" ve "azalışlarını" yani birbirlerine olan bağlantılarını inceler. Fonksiyon, limit, türev, integral, diziler, seriler vb. konuları içerir. Kalkülüs; cebir, trigonometri ve analitik geometri konularının üzerine inşa edilmiştir.

Geçmiş[değiştir | kaynağı değiştir]

Kalkülüsün geçmişi genelde antik çağ, orta çağ ve modern çağ olmak üzere farklı evrelere ayrılır. Newton ve Leibniz modern anlamda türev denklemini birbirlerinden bağımsızca yazmışlardır ve Kalkülüs tarihinin en önemli isimlerindendirler.

Uygulamalar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kalkülüs hareket ve değişken içeren her türlü modelde, yani yaşamın istisnasız her alanında kullanılır. Örneğin doğa bilimleri, bilgisayar bilimleri, istatistik, mühendislik, ekonomi, iş yaşamı ve tıp başta olmak üzere matematiksel modellemenin gerektiği ve en uygun çözüm testlerinin istendiği alanlarda kullanılmaktadır.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]