Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu

Irkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu (özgün adıyla European Commission against Racism and Intolerance) 1993 yılında kurulmuş, 2003'te bağımsız bir insan hakları izleme birimi haline gelmiş bir uluslararası örgüttür. ECRI faaliyetleri ırk, dil, din, renk, cinsiyet, milliyet, ulusal ve etnik kökene ilişkin önyargı, şiddet ve ayrımcılığı önlemek amacına yöneliktir.