Berçemeoğulları Beyliği

Berçemeoğulları Beyliği, 12. yüzyılda Hemedan çevresinde Oğuz Türkleri tarafından kurulmuş bir Türk beyliğidir. Kurucusu Emir Berçem'dir. Moğollara karşı Bağdat'ı savunmuşlardır. Hükümdarları sırasıyla; Emir Berçem, Berçemoğlu Mahmud, Fahreddin Ebû-İshak İbrahim, Süleyman Şah'dır.