Bağdat Kalesi

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bağdad Kalesi Abbasî halifeleri tarafından yaptırılan Bağdad Kalesi, Sultan Melikşah’ın bazı ilâveleriyle tamamlanmış, Halife Mustahzir’in tamiriyle son şeklini almıştır. 1518’de Zülfikâr Han, 1534'te I. Süleyman, 1587’de Cığalazade Sinan Paşa, 1639’da IV. Murad’ın emriyle Derviş Mehmed Paşa, 1648-1649’da Melek Ahmed Paşa, 1690’da Bezirgân Ahmed Paşa ve Büyük Süleyman Paşa tarafından tamir ettirilen dış kale, 1869-1871’de Mithat Paşa tarafından şehir genişletmesi sebebiyle yıktırılmıştır. 1534'te yapılan iç kale, 1647’de Musa Paşa, 1667’de Kethüda Yahya Ağa, 1748’de Kesriyeli Ahmed Paşa, 1763’de Kara Mustafa Paşa tarafından tamir ettirilmiştir. Bugün, Bâb-ül Vüstani dışında Bağdad Kalesi’nden hiçbir iz kalmamıştır. Bağdad’ın batı yakasında da Kuş Kale adıyla bilinen küçük bir kale bulunuyordu.

Bağdad’ın doğu yakasını bir yay gibi saran surların uzunluğu 20 km.yi buluyordu. Sarayın ve devlet dairelerin yer aldığı iç kale ise daha küçük olup, Kerh Köprüsü başına yapılmıştır.