Büyükkışla

Büyükkışlalılar Oğuzlar'ın Kayı boyu'nun Kınık kolundan gelir. Büyükkışlalılar Yörükler ve Türkmenler olarak iki grupta yer almaktadır. Aslen Büyükkışlalılar göçebe hayatı yaşayan hayvancılık ve develerle yük taşımacılığı ile uğraşmışlar ve 1600'lü yıllara kadar göçebe hayatı yaşamışlardır.

1600'lü yıllardan itibaren yerleşik düzene geçmişler ve Türkiye'nin değişik illerinde geçici süre ile konaklamışlardır. Bu illerden bazıları: Adana, Gaziantep ve Tokat’tır.

Bugünkü yerleşim yerlerine 1750–1800 yıllar arasında yerleşmişlerdir. Aslında ilk yerleşim yeri Cennetinpınarı denen çeşmenin üst bölgesi olmuş fakat burada uzun süre kalmamışlar ve bugünkü yerleşim yeri olan iki derenin arasına yerleşmişlerdir.

Büyükkışla tarihinde en büyük olay olarak birisi Beşliler diye bilinen eşkiya çetesini yok etmeleri olmuş. Diğer bir olay da 1959 yılında Büyük Sel diye adlandırılan seldir. Bu selde takriben köyün üçte biri yok olmuş ve çok büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bugün park olan yerde daha önce evlerin bulunduğu bilinmektedir. Bu büyük selde çok sayıda hayvan da telef olmuştur.