Hata işleme

Hata işleme bir bilgisayar programının çalıştığı sırada hata ya da istisnai bir durumla karşılaşması durumunda meydana gelen özel durumda yapılması gereken işlemlerin genel adıdır. Özelleşmiş programlama dili yapıları, kesme gibi donanım işlergeleri ve işletim sistemleri tarafından yerine getirilebilmektedir.

Bir hatayla karşılaşılması durumunda programın olağan akışı sona erer ve hata işleme yordamı başlatılır. Bu işlemin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar hatanın donanım ya da yazılım kaynaklı olmasına göre farklılık göstermektedir.