Anasayfa

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Herkesin katkıda bulunabildiği Özgür Ansiklopedi
Midilli1914-1918.jpg
İmroz Deniz Muharebesi I. Dünya Savaşı sırasında, 20 Ocak 1918'de Ege Denizi'nde gerçekleşen bir deniz muharebesidir. Osmanlı donanmasının Gökçeada'da yığınak yapmış olan Kraliyet Donanması'na taarruzu ile meydana gelmişti. İtilaf kuvvetlerinin ağır zırhlı yoksunluğu, Yavuz muharebe kruvazörü ile Midilli hafif kruvazörünün bölgeye taarruz etmesine fırsat sağlamıştı. Saldırı sonucunda Birleşik Krallık'a ait monitör olarak sınıflandırılan iki küçük savaş gemisi battı, bir uçak düşürüldü ve birçok personel öldü. Muharebe sırasında önemli hasar almayan Osmanlı gemileri, dönüş esnasında adayı saldırılardan korumak üzere İtilaf güçlerince döşenmiş olan deniz mayınlarına çarptı. Yavuz hasar aldı, Midilli ise battı ve mürettebatının bir kısmı öldü, bir kısmı ise esir düştü. Yavuz, Birleşik Krallık uçaklarının saldırıları altında Çanakkale Boğazı'na ulaşmayı başardı; buraya vardığında karaya oturdu ve altı gün sonra kurtarılana dek sürekli hava saldırısına maruz kaldı. Gerçekleşen muharebe sonrası Osmanlı Devleti'nin en modern iki savaş gemisinden birinin hasar alması, diğerinin ise batması donanmanın gelecekteki hareketlerini son derecede kısıtlamıştı. (Devamı...)
Ashig Alesger.jpg
Koşma coşturucu duyguların dile getirildiği, İslamiyet öncesinde yazılan koşuk türünün bir devamı olan ladinî (dinî olmayan) Türk halk edebiyatı nazım biçimi. Koşmalar genellikle 11'li hece ölçüsü ile söylenir, en az 3 en çok 12 dörtlükten oluşur. Türk halk edebiyatının en çok kullanılan nazım şekli olan koşma, halk ozanları tarafından geliştirilmiş bir nazım şeklidir. Bu nazım biçimi Türk Dil Kurumu tarafından "Sazla okunmak için hece ölçüsü ile yazılmış, ilk kıtasının birinci, ikinci ve dördüncü dizeleriyle öteki kıtalarının dördüncü dizeleri birbiriyle, kalan dizeler de kendi aralarında uyaklı, konuları sevgi ve doğa olayları olan bir halk şiiri" olarak tanımlanmaktadır. Bu biçimin ilk örneklerine; İslamiyet öncesi Türk edebiyatı'nda koşuk adı verilen ve genellikle şölen adı verilen bayramlarda söylenen şiirlerde rastlanmaktadır. Ayrıca, 11. yüzyılda kaleme alınan Dîvânu Lugâti't-Türk'te de koşuk ifadesinin manzum eserlerin geneli için kullanıldığı görülmektedir.

Halk edebiyatında nazım şekilleri ve türler daha çok ezgilerine göre ayrılır. Bunun için koşma dahil birçok nazım (dizem) biçiminde belli bir hece sayısından bahsetmek imkânsızdır. Türk halk edebiyatının en çok kullanılan biçimi olan koşmalar; daha çok 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. (Devamı...)


Axel Thue.jpg
Axel Thue, (19 Şubat 1863 - 7 Mart 1922), Diyofant yaklaşımı, Diyofant denklemleri ve kombinatorik alanındaki orijinal çalışmaları ile tanınan Norveçli bir matematikçidir. Thue, Diophantine denklemlerini inceledi ve örneğin 'in sonsuz sayıda tam sayı çiftiyle sağlanamayacağını gösterdi.

Thue, 1883'ten 1889'a kadar Oslo Üniversitesi'nde fizik ve matematik okudu. 1889'da Elling Holst danışmanlığında Oslo'da doktorasını aldı. 1890'da Leipzig'de Sophus Lie ile Hermann von Helmholtz, Leopold Kronecker ve Lazarus Fuchs'tan dersler aldığı Berlin'de çalışmalarına devam etti. 1891'de matematiksel araştırma yapmak için burs aldığı Oslo'ya döndü. 1894 yılında evlendi ve Trondheim Teknik Üniversitesi'nde göreve başladı. 1903'te Oslo Üniversitesi'nde uygulamalı matematik profesörü oldu.

Carl Ludwig Siegel (1920) ve Klaus Friedrich Roth'un (1958) eklemeleriyle daha sonra Thue-Siegel-Roth teoremi haline gelen teoremi 1909'da ispatladı. Thue ilk önemli makalesini 1909'da yayınladı. (Devamı...)

Sirius A ve B
Sirius, Büyük Köpek takımyıldızında yer alan çift yıldızdır. Sirius A (soldaki) ve Sirius B'nin (sağdaki) bir ressam tarafından tasviri.

Üreten: Space telescope

Olaylar

Maltan knights castle in rh.jpg

Doğumlar

Ölümler

Daha fazlası...